Byggsystem för Trähus, Prefab Hustillverkare​

Stomsystem, Husstommar, Husmoduler och Takstolar

Husfabrik Jämtland projekterar och producerar kvalitetshus i trä. Husfabriken är välrustad för serieproduktion av såväl som enstaka arkitektritade hus. Alla hus vi producerar är väl förberedda för montage på plats. Vi ger dig alltid möjligheten att själv välja vilket färdigställande du önskar, bara byggsats, monterad husstomme eller nyckelfärdigt. Alla våra husmodeller består av praktiska och lätthanterliga väggblock med svenska trämaterial och konstruktion. Vi finns i Jämtland mitt mellan Sundsvall och Östersund
Hustillverkning, Bygga hus

Prefab Husstommar och Modulhus i Jämtland

Prefabricerade husstommar är ett modern sätt att bygga nytt hus. Det innebär att vi antingen kan leverera golv, tak och väggar för sig, eller hela lägenhets- eller husmoduler. Dessa hus i byggsats har hög kvalitet och ett snabbt sätt att bygga på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock. Alla husblock kan tillverkas efter kundens eller våra ritningar. Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet. Tillverkningen sker inomhus i stora, varma och torra hallar. Det innebär hög kvalitet på all hustillverkning

Väderskyddat husskal inklusive husgrund och husmontage

Bräcke Bo-service erbjuder helhetslösningar inom byggsektorn och vänder oss mot såväl företag som privatpersoner. Vi har en egen husfabrik och levererar hus i hela Sverige och har lång erfarenhet inom branschen. Byggverksamheten erbjuder vi i Jämtland, men vi jobbar även utanför länet tillsammans med utbildade montörer, snickare och hantverkare

Väggblock, byggelement, trähus

Prefab husstomme och byggsats hus

Prefabricerade husstommar är ett modern sätt att bygga nytt hus. Dessa hus i byggsats har hög kvalitet och ett snabbt sätt att bygga på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock. Alla husblock kan tillverkas efter kundens eller våra ritningar. Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet. Tillverkningen sker inomhus i stora, varma och torra hallar. Det innebär hög kvalitet på all hustillverkning
Modulhus, kedjehus

Monterade attefallshus och husmoduler

Husdelar tillverkas i färdiga moduler som byggs samman som ett lego. På Husfabrik Jämtland tillverkar vi alla typer av trähuselement, träregelväggar, utfackningsväggar, bjälklag och takkassetter När vi bygger gör vi det enligt våra uppdragsgivares önskemål och ritningar. Med konstruktörer på plats så kan vi ta oss an alla typer av projekt från enstaka hus till serieproduktion för fastighetsutvecklare
Väggblock, Gavelspets

Takstolar

Vi är en komplett husleverantör som från ett enkelt underlag och önskemål ritar upp och tillverkar hus. Genom goda och långvariga relationer med projektörer och entreprenörer har vi skapat en rationell byggmetod med fina kvalitetshus som resultat. Montaget av både väggblock och moduler resulterar i färdiga huskroppar som är säkra för väder och vind

Fabriksmålade träpaneler

Vi är en komplett husleverantör som från ett enkelt underlag och önskemål ritar upp och tillverkar hus. Genom goda och långvariga relationer med projektörer och entreprenörer har vi skapat en rationell byggmetod med fina kvalitetshus som resultat. Montaget av både väggblock och moduler resulterar i färdiga huskroppar som är säkra för väder och vind

Kontakta oss

Följ oss på Facebook