Takrenoveringar

Fastighetsvård och -skötsel

Takrenoveringar och fasadmålning. Sommaren är mest lämpad för större utvändiga renoveringar och byggen. Vi ordnar med allt som innefattas i utvändig renovering. Vi börjar att planera in alla målningsjobb inför sommaren. Vi utför invändig och fasadmålning inom hela Norrland