FASTIGHETSSERVICE

DITT LOKALA BYGGFÖRETAG I JÄMTLAND

RENOVERING, OMBYGGNAD, UNDERHÅLL, SKADEHANTERING OCH LOKALVÅRD

När du har en välskött fastighet som underhålls regelbundet minskar behovet av omfattande reparationer och trivseln ökar. Med kontinuerligt underhåll förbättras boendemiljön. Vi gör löpande besiktningar för att hålla efter fastigheterna invändigt och utvändigt. förvaltningsexpertis redan i projekterings- och utförandefaser i byggprojekt för att säkerställa en optimal funktion, miljö och ekonomi över fastighetens hela livscykel. Vi utför till mesta dels uppdrag åt privata och kommunala fastighetsbolag,

RENOVERING OCH OMBYGGNAD

Vi är specialister inom ombyggnad och renovering av bostäder, vi utför allt från små till stora renoveringsprojekt i hela ditt hem. En väl dokumenterad fastighetsbesiktning ger ett tydligt verktyg att arbeta utifrån när underhållet ska planeras och budget läggas. 

UNDERHÅLL OCH TEKISKA INSTALLATIONER

Som en följd av det ombytliga vädret i Sverige utsätts fastighetfasaderna för hårt slitage, året om. Genom att konsekvent vårda och skydda sin fastighet kan man som fastighetsägare skydda fasadens utseende och därmed begränsa värdeminskningen av fastigheten

VAKTMÄSTARE OCH JOUR

Vi har sedan länge sett att företag idag behöver en pålitlig och flexibel lösning på vaktmästeritjänster. Det finns däremot sällan utrymme för mindre och medelstora företag att anställa en vaktmästare på heltid, medan behov av diverse göromål ständigt växer. 

PROJEKTLEDNING

Vi hjälper er att upphandla, avtala och genomdriva projekt i alla dess storlekar. Vi har BAS-P och BAS-U utbildad personal och tillhandahåller personalliggare och gör en anmälan till skatteverket. 

SKADEHANTERING

Hantering av vattenskador inom föreningen kan vara väldigt tids- och resurskrävande för styrelsen. Att låta oss hantera skadorna sparar mycket tid och energi, och ofta även en bra slant.

LOKALVÅRD

Ett rent trapphus är ett trivsamt trapphus. Vi hjälper er att hitta ett städalternativ som passar såväl er ekonomi som era hus och boende. 

DITT LOKALA BYGGFÖRETAG I JÄMTLAND

HAR DU ETT PROJEKT? TVEKA INTE PÅ ATT FÅ ETT SNABBT SVAR REDAN IDAG