Hustillverkning och Nybyggnation

Vår husfabrik finns i Jämtland där vi tillverkar stora byggelement i trä, monterade fönster, värmeisolering och diffspärr och utvändig beklädnad efter våra eller kundens specifika ritningar. Vi ger dig alltid möjligheten att utforma ditt hus efter ditt behov med våra eller egna ritningar. Alla våra husmodeller består av praktiska och lätthanterliga moduler med svenska trämaterial och konstruktion. De flesta av husen som vi levererar gör vi helt färdiga utvändigt när vi monterar dem på plats. Det innebär att huset är färdigt utvändigt med fasad, bleck, taktäckning, takavvattning, takgenomföringar med huvar, skorstensinklädnad och taksäkerhetsdetaljer. VI Arbetar med ett seriöst kvalitetstänkande vad det gäller byggande, material och arbetsmiljö. Det innefattar också att tänka på vår miljö och vår framtid. Vi vill att det vi bygger skall hålla i många år. Att vi bygger för framtiden. Därför är valet av de material vi väljer viktigt. Stor kunskap om material och moderna tekniker är viktigt för oss. Att köpa in närproducerat virke och material är inte alltid billigast men för framtiden innebär det att vi värnar vår miljö

Väggblock

Hus i byggsats är ett kvalitativt och snabbt sätt att bygga hus på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen. Väggblock

Modulhus

Husdelar tillverkas i färdiga moduler som byggs samman som ett lego.

Kontakta oss

Följ oss på Facebook