Husfabriken i Jämtland

Vår husfabrik finns i Jämtland där vi tillverkar stora byggelement i trä, monterade fönster, värmeisolering och diffspärr och utvändig beklädnad efter våra eller kundens specifika ritningar. Vi ger dig alltid möjligheten att utforma ditt hus efter ditt behov med våra eller egna ritningar. Alla våra husmodeller består av praktiska och lätthanterliga moduler med svenska trämaterial och konstruktion. De flesta av husen som vi levererar gör vi helt färdiga utvändigt när vi monterar dem på plats. Det innebär att huset är färdigt utvändigt med fasad, bleck, taktäckning, takavvattning, takgenomföringar med huvar, skorstensinklädnad och taksäkerhetsdetaljer. VI Arbetar med ett seriöst kvalitetstänkande vad det gäller byggande, material och arbetsmiljö. Det innefattar också att tänka på vår miljö och vår framtid. Vi vill att det vi bygger skall hålla i många år. Att vi bygger för framtiden. Därför är valet av de material vi väljer viktigt. Stor kunskap om material och moderna tekniker är viktigt för oss. Att köpa in närproducerat virke och material är inte alltid billigast men för framtiden innebär det att vi värnar vår miljö Fördelarna med förtillverkade byggelement är uppenbara:

  • Produktionen sker inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel
  • Detta ger hög kvalitet, god arbetsmiljö och vi slipper väderproblem som kan orsaka fuktskador
  • För kunderna innebär modulbygge ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras
  • Det ger därmed gott om tid för inomhusarbeten under skydd och bidrar till ett torrare byggande
  • Vi monterar huset på en eller ett par dagar

Husmoduler

Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka element. Alla byggelement kan tillverkas efter kundens eller våra ritningar. Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet. Tillverkningen sker inomhus i varma, torra hallar. Det innebär hög kvalitet på all modultillverkning. Byggtiden blir kort, jämfört med traditionell byggteknik och husresning går snabbt vilket är bra med tanke på oförutsägbar väderlek. Som regel isolerar vi husen vi bygger. Isoleringen sprutas in i väggar, tak och bjälklag. Alternativt använder vi skivisolering där vi använder miljövänlig cellulosaisolering, vilket möjliggör diffusionsöppet byggande

Byggsatser

Vi tillverkar och monterar kompletta byggsatser till småhus. Med våra byggsatser bygger du enkelt upp skidbodar, förråd, skotergarage, carport eller maskinhall. Våra byggsatser tillverkats av marknadens bästa material i en torr inomhusmiljö. Våra byggsatser är mer kostnadseffektiva än lösvirkesbyggen och kan snabbt monteras på plats. Montaget har sin utgångspunkt i våra byggsatser och innebär att byggnaden monteras väderskyddat utvändigt. Detta innefattar montering av väggsektioner, takstolar, gavelspetsar, underlagstak, knutbrädor, vindskivor och takfotsbrädor. För mindre bodar så monterar vi det färdigt i vår fabrik och levererar det till er med kranbil så att vi kan lyfta in huset på er tomt

Byggsatser

Skidbodar och förråd

Tillverkning av färdiga moduler sker på plats i husfabriken. Väggblocken är 1,2 m breda och kan tillverkas från 2,0 – 4,8 m höga. Vill du ha så mycket som möjligt färdigställt till din byggsats kan vi även erbjuda montage av isolering till väggar och tak. Väljer du detta upplägg så sätter vi givetvis även in ångspärr på insida yttervägg och innertak, glespanel till innertak samt vindavledare nere vid takfot

Skotergarage och carport

Vi levererar carport som byggsats runt om Jämtland. En carport är ett garage där vissa väggar ersätts av limträbalk och stolpar. Du kan med fördel kombineras din carport med garage och förråd som placeras på valfri sida av carporten. Vårt flexibla byggsystem gör det både enkelt och prisvärt och ditt garage kan med fördel kombineras med såväl carport som förråd. Vi tillverkar färdiga eller måttbeställda byggsatser

Maskinhall

Vårt byggsatser lämpar sig utmärkt för mindre och medelstora maskinhallar. Med våra väggblock kan du bygga upp till 4,8 m höga väggar, vilket ger gott om utrymme invändigt. Som standard tillverkar vi fribärande takstolar för byggnader upp till 10,8 m på bredden

Kontakta oss