Husstomme för trähus
Husstomme för trähus

Vår husfabrik finns i Jämtland där vi tillverkar hus i byggsatser av trä med monterade fönster, värmeisolering och diffspärr och utvändig beklädnad efter våra eller kundens specifika ritningar. Vi ger dig alltid möjligheten att utforma ditt hus efter ditt behov med våra eller egna ritningar. Alla våra husmodeller består av praktiska och lätthanterliga moduler med svenska trämaterial och konstruktion. De flesta av husen som vi levererar gör vi helt färdiga utvändigt när vi monterar dem på plats

Husstomme av väggblock

Husstomme för trähus
Husstomme för trähus

Vår husfabrik finns i Bräcke, Jämtland, där vi förfogar över 6 000 kvm verkstadslokaler. Det krävs stora utrymmen om man skall kunna tillverka stora väggblock. Förutom en stor blockhall med flertalet vinkelbord så har vi ett stort måleri. Vi målar utepaneler i torra och varma hallar året runt. Det innebär hög kvalitet på all modultillverkning. Byggtiden blir kort, jämfört med traditionell byggteknik och husresning går snabbt vilket är bra med tanke på oförutsägbar väderlek. Våra lokaler innefattar även bygglager och godsterminal för att snabbt kunna tillverka och direkt skicka ut på montage när betongplattorna är färdiga. Tillverkningsprocessen är ganska enkel, det är såklart precision, vana konstruktörer och duktiga byggare som gör arbetet vid montaget enkelt. Våra byggsatser tillverkats av marknadens bästa material i en torr inomhusmiljö. Dessa tillverkas som husblock som monteras på plats. I våra priser ingår gjutna husgrunder, vi utför markarbete på offert. Våra byggsatser är mer kostnadseffektiva än lösvirkesbyggen och kan snabbt monteras på plats. För mindre bodar så monterar vi det färdigt i vår fabrik och levererar det till er med kranbil så att vi kan lyfta in huset på er tomt. Du kan beställa båda dessa som platta paket för eget montage. Alternativt inklusive betongplatta, montage och invändigt färdigställande

Blockproduktion efter dina befintliga bygglov och ritningar

Vi kan använda dina befintliga ritningar för att göra husblock. Sedan tar vi in dessa och tillverkar med precis samma metoder som i vår serieproduktion. Vi har konstruktörer på plats som kan göra blockritningar så att de helt matchar det som redan har. Har ni ett bygglov så är det inga problem att anlita oss att bygga huset enligt detta. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock

Nyproduktion av trähus

Nyproduktion av trähus
Nyproduktion av trähus

Bräcke Bo-service sköter allt från markarbete, husgrund, tillverkning av husmoduler, transport, resning och montage av hus. Vi är baserade i Jämtland så många av våra projekt är i fjällvärlden. Vi hjälper våra kunder genom hela processen där vi projektleder från början till slut

 • Tar fram ritningar och ansöker om bygglov samt alla tillstånd. Anlitar kontroll ansvarig
 • Markarbete och anlägger husgrund med alla anslutningar
 • Tillverkar husmodulerna i vår egna husfabrik
 • Transporterar och reser huset på plats, vädersäkrar huset på plats
 • Sätter in snickare som färdigställer huset invändigt
 • Besiktigar och lämnar över huset till kund

Modern hustillverkare med 20 års erfarenhet av byggentreprenader

 • Alla husblock kan tillverkas efter kundens eller våra ritningar som vi gör om till egna blockritningar. Tillverkningen sker inomhus i varma, torra hallar
 • Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet
 • Som regel isolerar vi husen vi bygger. Då använder vi skivisolering där vi använder miljövänlig cellulosaisolering, vilket möjliggör diffusionsöppet byggande
 • Vi sätter på målad panel på huset och fuktspärr. Invändigt så behövs bara installationsreglar spikas. Installation av el och VVS och spika på väggskivor eller innepanel
 • Montaget har sin utgångspunkt i våra byggsatser och innebär att byggnaden monteras väderskyddat utvändigt. Detta innefattar montering av väggsektioner, takstolar, gavelspetsar, underlagstak, knutbrädor, vindskivor och takfotsbrädor