Måleri och Fabriksmålning i Jämtland

Fabriksmålning av ytterpanel och innerpanel för nytillverkning av hus

Bräcke Bo-service driver ett fabriksmåleri i Jämtland. Målning av panel för nybyggnation av hus. I stora och uppvärmda lokaler så målar vi panel året runt. Med en fabriksmålad panel är det endast slutstrykningen som måste appliceras. Detta behöver inte göras omedelbart, men det bör ske inom två år efter att panelen har monterats. Då kan det vara både smart och tidsbesparande att välja en färdigmålad panel. Vi utför även slutstrykning i valfria kulörer inne på fabrik

Fabriksmåleri i Jämtland

Bräcke Bo-service driver ett fabriksmåleri i Jämtland. Målning av panel för nybyggnation av hus. I stora och uppvärmda lokaler så målar vi panel året runt. Det finns goda skäl att välja fabriksmålad ytterpanel

  •  Man sparar mycket målningstid, oftast räcker det med en slutmålning inom 12 månader efter montering
  • Man blir oberoende av säsong och väder för monteringen
  • Man blir garanterad en högkvalitativ produkt som producerats enligt alla rekommendationer, torrt och klimatkontrollerat i en toppmodern fabrik

Grund-, mellan- och färdigstruket

En fabriksmålad panel sparar tid och ger ett effektivare bygge, eftersom huset redan är grundat och målat med en strykning när panelen är uppbyggd. En grundmålad panel ger ett bra skydd under transportering och byggperiod och sparar en målningsomgång och därmed mycket tid. Genom fabriksappliceringen får panelens färgsystem optimala förutsättningar för framtida målningar. Den första målningen av en grundmålad panel bör göras innan montering, den andra görs inom 12 månader efter montering.

Hög kvalitet av panel och produkt

En färdigmålad panel är grundad och målad innan den monteras på huset. Målningen sker i fabrik under kontrollerade förhållanden. Oavsett vilken panel du ska ha på huset går den att få färdigmålad i valfri kulör

Kontakta oss

Följ oss på Facebook