VÅRA MATERIALVAL

DITT LOKALA BYGGFÖRETAG I JÄMTLAND

LOKALT BYGGT MED LOKALA MATERIAL

VI Arbetar med ett seriöst kvalitetstänkande vad det gäller byggande, material och arbetsmiljö. Det innefattar också att tänka på vår miljö och vår framtid. Vi vill att det vi bygger skall hålla i många år. Att vi bygger för framtiden. Därför är valet av de material vi väljer viktigt. Stor kunskap om material och moderna tekniker är viktigt för oss. Att köpa in närproducerat virke och material är inte alltid billigast men för framtiden innebär det att vi värnar vår miljö. Transportkostnaderna för leveranser blir kortare och materialet spårbart. Vi värmer upp en stor del av våra lokaler med träspill och restprodukter från vår tillverkning. Våra medarbetar bor och lever nära vår fabrikstillverkning. Vi vill inte heller använda kemikalier eller material som påverkar vår natur negativt eller är på något sätt dåligt för våra medarbetares hälsa. Vi är hela tiden i ett lärande vad det gäller återbruk och hållbart byggande. Vid våra arbetsstationer i vår husfabrik har vi återvinning av brännbart, plast, metall m.m. samt för komposterbart material

LOKAL TILLVERKNING AV MODULER

Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika byggvaror prefabricerade. Vi skräddarsyr efter dina eller våra ritningar och tillverkar byggelement i trä med olika ytskikt. Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning till DM Huset i Bräcke, för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet. Tillverkningen sker inomhus i varma, torra hallar. Det innebär hög kvalitet på all förtillverkning. Byggtiden blir kort, jämfört med traditionell byggteknik och stomresning går fort. Detta är bra med tanke på oförutsägbar väderlek. Som regel isolerar vi husen vi bygger. Isoleringen sprutas in i väggar, tak och bjälklag. Alternativt använder vi skivisolering. Vi använder miljövänlig cellulosaisolering, vilket möjliggör diffusionsöppet byggande. Vi kan leverera stommar i upp till 295 mm konstruktionsvirke!

våra värderingar

SNABBA

Du skall aldrig behöva vänta på svar eller besked

PUNKTLIGA

Vi håller de tider som vi lovar

PERSONLIGA

Vi behandlar dig som en individ och anpassar oss

KOMPETENTA

Vi har både erfarenheten och kunskapen inom bygg

DITT LOKALA BYGGFÖRETAG I JÄMTLAND

vi bygger husmoduler och byggsatser lokalt i JÄMTLAND

“Bräcke Bo-bygg levererade ett kvalitetskök på minsta möjliga tid. Vår dialog under arbetet var prickfritt”
Ulf milde
Egenföretagare
“Nybygget med färdiga moduler från Bräcke Bo-service förenade både högsta kvalitet på otroligt kort tid”
ulf milde
Engenföretagare

LOKAL TILLVERKNING AV MODULER

Våra medarbetare är vår styrka med ett brett yrkeskunnande inom flera områden. På Modulbyggen förenas ny byggteknik med gedigen hantverkstradition. Hos oss finns de styrkor som ett större företag har och de positiva egenskaper ett mindre lokalt bolag besitter. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och ständigt hitta lösningar som är ekonomiskt och tekniskt fördelaktiga för våra kunder – stora som små.

byggPARTNER - LOKALER OCH BEMANNING

Vi erbjuder byggbolag som inte själva är baserade i Jämtland allt från lokaler, lager, maskiner och bemanning vid behov. Närheten till Jämtlandsfjällen gör oss till den perfekta partnern

DITT LOKALA BYGGFÖRETAG I JÄMTLAND

BEHÖVER DITT BYGGBOLAG en lokal partner?